محلول ویوله دوژانسین (مهداویوله) کیمیاگر طوس 15 میلی لیتر

15,500 تومان
محلول ویوله دوژانسین (مهداویوله) مهدارو با غلظت ۱% در ظروف ۳۰ سی سی بسته بندی شده است. این محلول بر